Download Free Templates http://bigtheme.net/ Websites Templates


Az peres.hu honlapon közösségi oldal üzemel, amelynek során a honlapon regisztrált (felhasználók) adatait kezeli.

A honlapon regisztrálni kívánó vagy már regisztrált látogatóit a honlap által kezelt személyes adatokról az peres.hu a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

Az peres.hu a lehető legnagyobb gondossággal vigyáz a regisztrált személyes adataira.

Azt harmadik személynek a regisztrált hozzájárulása nélkül nem adja ki.

A honlapon regisztrált felhasználók elfogadják és hozzá járulnak, hogy az peres.hu oldalról körlevelet és hírlevelet kapnak, amely az oldallal kapcsolatos információkat, értesítéseket, egyéb hirdetéseket, és reklámokat is tartalmazhat.


Az adatkezelő adatai


Az adatkezelő neve:

Az peres.hu (a továbbiakban:”Peres.hu” vagy „Szolgáltató”)

Elérhetősége:

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. vagy a weboldal KAPCSOLAT menüpontja


Fogalmak


Az 1992. évi LXIII. törvény (továbbiakban Avtv.) rendelkezik a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról. A törvény értelmében:

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.

személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.


Az adatkezelés jogalapja


Az adatkezelésre az peres.hu honlapon regisztráló felhasználók önkéntes hozzájárulásával kerül sor. A regisztráció magában foglalja az azonosító adatlap kitöltését és az adatkezelési rendelkezések elfogadását is.

A felhasználó a hozzájárulását a honlap szolgáltatásainak igénybevételével, a regisztrációval adja meg.

A személyes adatok kezelésére így az Avtv. 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a regisztráló felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor.


Kezelt adatok


Az adatkezelő a regisztráció és a további felhasználás során rendelkezésre bocsátott alábbi adatokat kezeli.

A regisztráció során a felhasználónak meg kell adni a következő személyes adatokat: Név, felhasználói név, e-mail cím, jelszó.

A felhasználói név bármely regisztrált felhasználó számára hozzáférhető.

A későbbi felhasználás során a felhasználónak lehetősége van az alábbi személyes adatok megadására/kezelésére a személyes lapján: Név, felhasználói név, e-mail cím, jelszó.

A honlap használata során a felhasználó további funkciókat is elérhet, amely járhat személyes adatok megadásával, kezelésével: fórum (a hozzászólásokban esetlegesen található személyes adatok).

Az peres.hu honlap használata során az adatkezelő rögzíti a felhasználó IP címét, a honlap meglátogatásának kezdő és befejező időpontját, a böngésző és az operációs rendszer típusát. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a regisztráció során vagy a felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz csak az adatkezelő fér hozzá. A peres.hu honlap látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val azonosítja. A cookie (süti) adata a belépést könnyíti meg, nincs további feldolgozás.


Az adatkezelés célja


1. A regisztráció során megadandó személyes adatok kezelése a felhasználók és jogosultságaik a felhasználók részére nyitva álló szolgáltatások, pl. fórumhoz, hozzászólások, azonosításához szükséges.

2. Az önkéntesen megadott személyes adatok kezelése a felhasználók által építendő közösségi háló, belső internetes közösség létrehozásához, a felhasználók egymás általi azonosításához szükséges.

3. Az adatkezelő által naplózott adatok statisztikai célt szolgál.


Az adatkezelés időtartama


1. A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és az adatok törléséig tart.

2. A felhasználó által önkéntesen megadott adatok kezelésére a felhasználó döntése szerinti időintervallumban kerül sor, az adatok megadásától, azok törléséig.

3. Az személyes adatok törlésére a felhasználó kérelmére vagy az utolsó látogatás után 3 hónappal a rendszer automatikusan törli. A felhasználó önkéntes döntése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított 5 munkanapon belül az peres.hu törli az adatokat. Amennyiben a felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, vagy bűncselekményt valósít meg, akkor a felhasználási feltételekben biztosított módon az peres.hu a regisztráció törlésével egyidejűleg valamennyi személyes adatát a tudomásszerzéssel egyidejűleg azonnal törölheti. A felhasználó saját személyes adatainak törlési igényét e-mailben az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre kell eljuttatni. A Szolgáltató a törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat. Törlés esetén a megjelenített adatok nem állíthatóak helyre.

4. A naplózott adatokat a rendszer az utolsó látogatás után 3 hónappal automatikusan törli.

5. A felhasználó hozzáférését vagy működését a szolgáltató a felhasználási feltételekben rögzített feltételek fennállása esetén korlátozhatja. A korlátozás nem jelenti az adatok törlését.


Adatbiztonság


Az adatkezelő minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során.

Az adatvédelmi nyilatkozat egyoldalú módosításának lehetősége.

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi nyilatkozatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó ráutaló magatartással elfogadja a hatályos módosított adatvédelmi nyilatkozatot. A módosítás nem érintheti a jogszabályokban előírt adatvédelmi kötelezettségeket.